หลวงพ่อแบน วัดท่าเคย พิมพ์ นะขาด จ. สุราษฎร์ธานี สนใจโท

หลวงพ่อแบน วัดท่าเคย พิมพ์ นะขาด จ. สุราษฎร์ธานี สนใจโทร 0800688848โดยสมาชิก ชื่อ มนต์วรา ตาปี
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่องเมืองใต้@นครศรีฯ@สุราษฎร์@ทั่วไป…