พระผงรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดอรุณ ปี06
พระสวยเดิมๆ #ป

พระผงรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดอรุณ ปี06
พระสวยเดิมๆ #ประกันพระแท้ตลอดชีพ
โดยสมาชิก ชื่อ Somsak Junsangsa
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่องเมืองใต้@นครศรีฯ@สุราษฎร์@ทั่วไป…