พระปิดตางาแกะครับอาจารยผ์เอียดเขาอ้อ

พระปิดตางาแกะครับอาจารยผ์เอียดเขาอ้อ


โดยสมาชิก ชื่อ นัฐนัน สุทธิธรรม
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่องเมืองใต้@นครศรีฯ@สุราษฎร์@ทั่วไป…