ท่านพระครูฉู้วัดเกาะเทวดา อ.ฉวาง นครศรี หลังพ่อท่านคล้า

ท่านพระครูฉู้วัดเกาะเทวดา อ.ฉวาง นครศรี หลังพ่อท่านคล้ายปี17 ชอบทักได้ครับมี3เหรียญโดยสมาชิก ชื่อ Noppadol Bunyong
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่องเมืองใต้@นครศรีฯ@สุราษฎร์@ทั่วไป…