25ศตวรรส บล็อคเข็ม สภาพพองามครับ

25ศตวรรส บล็อคเข็ม สภาพพองามครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Lek Smalld
จากกลุ่ม จากกลุ่มเฟสบุ๊ค นิยมไทยพระเครื่อง