แหวนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี…ครับ

แหวนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี…ครับโดยสมาชิก ชื่อ วุฒิวัต จูละยานนท์
จากกลุ่ม จากกลุ่มเฟสบุ๊ค นิยมไทยพระเครื่อง