เหรียญปางซ่อนหาบูรณะพระอุโบสถ วัดกลางตลาดพลู กรรมการ ใน

เหรียญปางซ่อนหาบูรณะพระอุโบสถ วัดกลางตลาดพลู กรรมการ ในซองเดิม


โดยสมาชิก ชื่อ สีเหลือง พญาละแวก
จากกลุ่ม จากกลุ่มเฟสบุ๊ค นิยมไทยพระเครื่อง