เปิดรับ กริ่งวัดสุทัศน์เนื้อเงินประกันแท้100%คับ

เปิดรับ กริ่งวัดสุทัศน์เนื้อเงินประกันแท้100%คับโดยสมาชิก ชื่อ Anurak X Kpw
จากกลุ่ม จากกลุ่มเฟสบุ๊ค นิยมไทยพระเครื่อง