หลวงพ่อทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ แท้หรือป่าวค่ะ

หลวงพ่อทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ แท้หรือป่าวค่ะโดยสมาชิก ชื่อ สุมณฑา อินทกาญจน์
จากกลุ่ม จากกลุ่มเฟสบุ๊ค นิยมไทยพระเครื่อง