สวัสดีพี่ๆน้องๆ กับ หนึ่ง สายเหนียว เมือง นครปฐม
หลวง

สวัสดีพี่ๆน้องๆ กับ หนึ่ง สายเหนียว เมือง นครปฐม
หลวงพ่อแดง วัดสระสี่เหลี่ยม ปืนไขว้ ครับ
โดยสมาชิก ชื่อ ศรัทธา ศรัทธา
จากกลุ่ม จากกลุ่มเฟสบุ๊ค นิยมไทยพระเครื่อง