#สวัสดีครับ เดินทางปลอดภัย ทุกเส้นทางทุกๆท่านครับ
#พระ

#สวัสดีครับ เดินทางปลอดภัย ทุกเส้นทางทุกๆท่านครับ
#พระปรุหนังตัน เนื้อดิน กรุวัดปราสาท อยุธยา(หาชมยาก)

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นภาพระยะใกล้

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม จากกลุ่มเฟสบุ๊ค นิยมไทยพระเครื่อง