#นิยมไทย3953. แม้ตัวตาย ก็ยังละไว้ซึ่งรอยสักบนเนื้อหนัง

#นิยมไทย3953. แม้ตัวตาย ก็ยังละไว้ซึ่งรอยสักบนเนื้อหนังที่ยังคงอยู่ เพราะเจออาจารย์ดี เก่งจริง และเจ้าตัวถือปฏิบัติจริง เหลือไว้เฉพาะที่มีรอยสักที่ไม่เน่า (งานล้างป่าช้ามุกดาหาร)


โดยสมาชิก ชื่อ Non Wangpra
จากกลุ่ม จากกลุ่มเฟสบุ๊ค นิยมไทยพระเครื่อง