#นิยมไทย1768 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นถิ่นกำเนิด
พุทธ

#นิยมไทย1768 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นถิ่นกำเนิด
พุทธาเทวาภิเษก ณ.พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลกและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(วัดใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก โลหะ สูง 10 นิ้ว ฐาน 5X6 นิ้ว
สนใจสอบถามได้ครับ 089-8929200โดยสมาชิก ชื่อ พรสุข รัตนะ รัตนตรัยภพ
จากกลุ่ม จากกลุ่มเฟสบุ๊ค นิยมไทยพระเครื่อง