#นิยมไทย1366​
สวัสดีวัน​อังคาร​ ขอให้​โชคดี​มีสุขทุก่ๆ

#นิยมไทย1366
สวัสดีวัน​อังคาร​ ขอให้​โชคดี​มีสุขทุก่ๆ​ท่านครัโดยสมาชิก ชื่อ Pratchaya Yupoh
จากกลุ่ม จากกลุ่มเฟสบุ๊ค นิยมไทยพระเครื่อง