#นิยมไทย0832
เจ้าสัวรังษี ทาทอง วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2

#นิยมไทย0832
เจ้าสัวรังษี ทาทอง วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2539 กล่องเดิม
สนใจสอบถามได้ครับ รับประกันพระแท้
โดยสมาชิก ชื่อ พรรธ์ พรรธ์ธนา
จากกลุ่ม จากกลุ่มเฟสบุ๊ค นิยมไทยพระเครื่อง