#นิยมไทย0122
#250รวมส่ง
หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำปาง ปี3

#นิยมไทย0122
#250รวมส่ง
หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำปาง ปี35
สนใจพิมพ์ปิดครั
รับประกันพระแท้
0872724522

โดยสมาชิก ชื่อ เกรียงไกร สังฆวิจิตต์
จากกลุ่ม จากกลุ่มเฟสบุ๊ค นิยมไทยพระเครื่อง