เหรียญนวมหาราช ปี 2530 เนื้อทองแดง

เหรียญนวมหาราช ปี 2530 เนื้อทองแดง
โดยสมาชิก ชื่อ คงรัตน์ ร้อยบาง
จากกลุ่ม พระพุทธชินราชและ พระแท้ สากล ทั่วประเทศ