#สภาพสวยซีลเดิมพร้อมกล่องเดิม
เหรียญ #พระพุทธชินราช หล

#สภาพสวยซีลเดิมพร้อมกล่องเดิม

เหรียญ #พระพุทธชินราช หลัง #ยันต์อกเลา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
จังหวัดพิษณุโลก (วัดจัดสร้างเอง)
___เนื้อทองแดงลงยาลายธงชาติ
___ทั้งหน้าและหลัง___ พร้อมกล่อง

พิธีมหาพุทธาภิเษกครั้งใหญ่ พิธีเททองนำฤกษ์พระพุทธชินราช 666 ปี พระวิหารพระพุทธชินราช
พระเกจิอาจารย์ 34 รูป อธิษฐานจิตตลอดพิธี





โดยสมาชิก ชื่อ วศิน เนียมคำ
จากกลุ่ม พระพุทธชินราชและ พระแท้ สากล ทั่วประเทศ