ท้าวเวสสุวรรณตั้งหน้ารถเนื้อ กะไหล่ทอง รุ่น ครบรอบ ๗๐ ป

ท้าวเวสสุวรรณตั้งหน้ารถเนื้อ กะไหล่ทอง รุ่น ครบรอบ ๗๐ ปี พุทธสมาคม พิษณุโลก พุทธาภิเษก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก สอบถามได้ค่ะ

โดยสมาชิก ชื่อ Rattiya Raxnak
จากกลุ่ม พระพุทธชินราชและ พระแท้ สากล ทั่วประเทศ