ขออนุญาตแอดมิน #เปิดsาคาแบ่งปัน ต่ำกว่าทุน
พระพุทธชินร

ขออนุญาตแอดมิน #เปิดsาคาแบ่งปัน ต่ำกว่าทุน
พระพุทธชินราช อินโดจีน รุ่น70ปีพุทธสมาคมพิษณุโลก
– เuื้oเvิu มี 2 องค์ No.334, 361
– เuื้ouวะ มี 2 องค์ No.183, 184
#พร้อมส่vครับ
#สuใจทักสoบถามได้ครับ


โดยสมาชิก ชื่อ กิตติพงศ์ แพสถิตถาวร
จากกลุ่ม พระพุทธชินราชและ พระแท้ สากล ทั่วประเทศ