#ขออนุญาติแอดมิน เปิดบูชา. #ราคา1050พร้อมส่ง e

#ขออนุญาติแอดมิน เปิดบูชา👉💕. #ราคา1050พร้อมส่ง ems📦. เหรียญพระพุทธชินราช หลัง วมก. พ.ศ2519
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เดิมเป็นวัดโบราณ มีชื่อว่า “วัดแหลม” หรือ “วัดไทรทอง” ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยใด จนถึงปี พ.ศ.๒๓๖๙ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ จึงปรากฏชื่อขึ้นในประวัติศาสตร์ เมื่อเจ้าอนุวงศ์ผู้ครองนครเวียงจันทน์ ประเทศราชของไทย ได้ก่อการกบฎยกทัพมาตีไทย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ เป็นผู้บัญชาการกองทัพในส่วนการรักษาพระนคร ทรงตั้งกองบัญชาการอยู่ในบริเวณ “วัดแหลม” หรือ “วัดไทรทอง” นี้

เมื่อเสร็จสิ้นการปราบกบฏแล้ว พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ พร้อมด้วยพระเชษฐภคินี พระขนิษฐภคินี และพระกนิษฐภาดา ร่วมเจ้าจอมมารดาอีก ๔ พระองค์ ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้น ประมาณปี พ.ศ.๒๓๗๐-๒๓๗๑ แล้วทรงสร้างพระเจดีย์ ๕ องค์ รายด้านหน้าวัดเป็นอนุสรณ์ ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ ปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดเบญจบพิตร” ซึ่งมีความหมายว่าเป็นวัดของเจ้านาย ๕ พระองค์ หรือวัดที่เจ้านาย ๕ พระองค์ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นนั่นเอง

“พระพุทธชินราช” พระประธานในอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ขนาดหน้าตัก 5 คอก คืบ 5 นิ้ว น้ำหนักทองที่ใช้หล่อ 3,940 ชั่ง เป็นพระพุทธปางมารวิชัย นั่งสมาธิราบจำลองแบบจากพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร พิษณุโลก

ตามบันทึกเล่าว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาปนาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ราวพุทธศักราช 2442 โปรดให้ออกแบบพระอุโบสถตกแต่งประดับด้วยหินอ่อนที่ดีที่สุดจากประเทศอิตาลี งดงามวิจิตรงดงามด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณ จำเป็นต้องหาพระประธาน ที่มีความทัดเทียมกัน และทรงระลึกได้ว่า เมื่อ พ.ศ.2409 ทรงบรรพชาเป็นสามเณร ได้ตามเสด็จพระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปนมัสการพระพุทธชินราช เป็นพระพุทธที่งดงามไม่มีที่เปรียบ แต่การจะอันเชิญลงมาย่อมเป็นการไม่สมควร ด้วยเป็นสิริแก่ชาวพิษณุโลก สองแคว

ดังนั้นจึงดำริให้หล่อขึ้นมาใหม่ โดยโปรดเกล้าให้พระประสิทธิปฏิมา (เหมาะ ดวงจักร) จางวางช่างหล่อขวา ซึ่งเป็นช่างหล่อฝีมือดีที่สุด ขึ้นไปปั้นหุ่นถ่ายแบบพระพุทธชินราชองค์เดิม ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร พิษณุโลก แล้วเสด็จพระราชดำเนินเททองหล่อเป็นส่วนๆ เมื่อ 20 ตุลาคม 2444 อันเชิญล่องเรือมาคลุมองค์ และแต่งที่กรมทหารเรือ โดยพระยาชลยุทธโยธิน เป็นผู้ควบคุมการแต่งองค์พระ เสร็จแล้วเชิญลงเรือมณฑป แห่ไปประดิษฐานเป็นพระประธาน ในอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2444

พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย มีเรือนแก้ว ประทับนั่งบนบัลลังก์หินอ่อน โดยเรือนแก้วนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้ทำถวายในปีพ.ศ. 2455 แต่ช่างทำไม่งาม พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 จึงโปรดเกล้าฯ ให้แก้ไขใหม่สวยงามตามที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

————————————————

เหรียญพระพุทธชินราช หลัง มวก วัดเบญจมบพิตรฯ ปี ๒๕๑๙ นับเป็นเหรียญสำคัญอีกเหรียญหนึ่งของวัดเบญจมบพิตร ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อ และ ด้านหลังเหรียญทรงโปรดให้ประทับพระนามาภิไธยย่อ มวก

เหรียญพระพุทธชินราช หลัง มวก. วัดเบญจมบิตรฯ จัดว่าเป็นเหรียญที่มีความงดงามยิ่งอีกเหรียญหนึ่ง ได้รับการออกแบบโดย จ่าฯ ทวี บูรณเขต ศิลปินที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในการปั้นแบบพระพุทธชินราช รวมทั้งยังมีพิธีพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่ มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ
• หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
• หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
• หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาฯ
• หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธินิมิต เป็นต้นo
โดยสมาชิก ชื่อ Panu Bu
จากกลุ่ม พระพุทธชินราชและ พระแท้ สากล ทั่วประเทศ