ขออณุญาติเปิดครับ พระพุทธชินราช รุ่นหมื่นยันต์ พิ่มที

ขออณุญาติเปิดครับ พระพุทธชินราช รุ่นหมื่นยันต์ พิ่มที่8 พระนามบัวไทยเล็
ประกันพระแท้100%โดยสมาชิก ชื่อ Napha Phabsimma
จากกลุ่ม พระพุทธชินราชและ พระแท้ สากล ทั่วประเทศ