GG 😛 ขออนุญาต admin #เปอดปนะมูน พระฤาษีกรุมหาวัน วัดมห

GG 😛 ขออนุญาต admin #เปอดปนะมูน พระฤาษีกรุมหาวัน วัดมหาวัน เนื้อดิน จ.ลำพูน
เมื่อประมาณปี. พ.ศ.2514 ทางวัดมหาวันทำการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ จึงมีการประมูลให้ขุดค้นหาพระรอด เพื่อหาเงินมาจัดสร้างพระอุโบสถเพื่อทำการบูรณะใหม่ โดยมีกฎเกณฑ์การประมูลว่า (ค่าประมูลขุด 4 ตารางเมตร) ต่อราคา 170,000 บาท สมัยนั้นให้เวลา 4 ชั่วโมง ผู้ขุดจะได้หรือไม่ได้ ทางวัดก็ได้เงินจำนวนนั้น พ.ท.สมเกียรติ ซึ่งเป็นบุตรชายของบริษัทสยามฟาร์ม ซึ่งมีฐานะระดับเศรษฐีระดับต้น ๆ ของเมืองไทยสมัยนั้น ได้เข้าร่วมประมูลด้วย พ.ท.สมเกียริย์ได้ใช้สว่านเจาะลงไปตามแผ่นหินศิลาแลง บริเวณรอบฐานเจดีย์ แล้วงัดขึ้น ๆ จนขุดลงไประดับลึก พบพระรอดพิมพ์ต้อและพิมพ์พระฤาษีจำนวนหนึ่ง ได้มา 900 กว่าองค์ พระเหล่านี้ถูกน้ำอันมีส่วนผสมของแร่เหล็กซึมซับเกาะติด จนกลายเป็นแร่เหล็กสีดำเกาะแน่น ส่วนพิมพ์พระฤาษีนี้สร้างขึ้นมาเป็นรุ่นแรกในสมัยท่านพระฤาษีนารอด อันเป็นพระอาจารย์ใหญ่ของพระนางจามเทวี พระสมัยนั้นเมื่อสร้างเสร็จก็จะเอาไปบรรจุไว้ในอุโมงค์ใต้เจดีย์ของวัดมหาวัน.พระรอดวัดมหาวันเมื่อครั้งศึกสงครามเมื่อรบเสร็จแล้วก็จะให้นำเอากลับไปเก็บไว้ที่วัดมหาวัน(ในกรุใต้อุโมงเจดี้ย)เพราะเชื่อกันว่าถ้าเอาพระนี้ไปไว้อยู่กับตัวจะทำให้หากินยากลำบาก(พระรอด เพราะรอดไปหมดจึงนำนิยมเอาไปเก็บไว้เสียที่วัดเป็นส่วนใหญ่บางคนนึกเสียดายพระก็ไม่คีนวัดบ้างก็เอาไปฝังดินเป็นหม้อๆแล้วก็ตายลืมไปเลยก็มีหรือบ้างที่ก็หาที่ฝังไม่พบ(ที่เขาขุดเจอกันตามจุดนั้นจุดนี้ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของคนในระแวกชุมชนวัดมหาวัดครับ. พ่ออุ้ยน้อยหมา กันติบ.(พระที่โชว์แบบ อยู่นอกหม้อคืนขุดใด้และอยู่ในหม้อคือถูกฝังไว้กับหม้อดิน.
สำหรับองค์นี้ ผ่านการตรวจและออกบัตรรับรองพระแท้ โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบวัตถุมงคลจากนิตยสารพระท่าพระจันทร์ มั่นใจได้ว่าท่านได้รับพระแท้มาตรฐานสากล 100% #เปอดปนะมูนที่ IOOO เคาะรๅฅาลงท้ายด้วย OO เคาะรๅฅาข้ามขั้นต่ำ IOO ขึ้นไป #ปิดปนะมูน คืนวันจันทร์ แวลๅ 22 IO #ผู้ชนะคือผู้เสนอรๅฅๅสูงสุดอยู่เหนือคำว่าปิด มีค่าจัดส่ง 6O ขอเชิญเพื่อนสมาชิกที่สนใจมส่รๅฅๅปนะมูนได้คัฟ


โดยสมาชิก ชื่อ เจ๋ง ตันติวุฒิ
จากกลุ่ม เครื่องราง พระเครื่อง เมืองไทย