โชว์ครับ..ตะกรุดคู่มหาปราบมหาระงับ.หลวงปู่เอี่ยมวัดปากล

โชว์ครับ..ตะกรุดคู่มหาปราบมหาระงับ.หลวงปู่เอี่ยมวัดปากลัด
อาจารย์ใหญ่เมืองแม่กลองครับโดยสมาชิก ชื่อ Kittipat Sukityan
จากกลุ่ม เครื่องราง พระเครื่อง เมืองไทย