เหรียญหล่อพระขาว วัดสุทัศน์ กทม.

เหรียญหล่อพระขาว วัดสุทัศน์ กทม.โดยสมาชิก ชื่อ คงรัตน์ ร้อยบาง
จากกลุ่ม เครื่องราง พระเครื่อง เมืองไทย