(เพิ่มพูนความรู้…นำสู่#เหรียญพระชินราช(ปั๊ม)รุ่น”วภร.”

(เพิ่มพูนความรู้…นำสู่#เหรียญพระชินราช(ปั๊ม)รุ่น”วภร.”
วัดสุทัศน์ จัดสร้าง ร่วมกับวัดใหญ่ จ.พิษณุโลก
พ.ศ.๒๕๓๙…

…เนื้อทองคำ, เนื้ออัลปาก้า, เนื้อทองแดง


โดยสมาชิก ชื่อ พิมพ์นิยม เงินมา
จากกลุ่ม เครื่องราง พระเครื่อง เมืองไทย