หลวงปู่เจียม วัดกำแพง ท่านเป็นชาว
ชลบุรีโดยกำเนิด ท่าน

หลวงปู่เจียม วัดกำแพง ท่านเป็นชาว
ชลบุรีโดยกำเนิด ท่านเกิดเมื่อปีเถาะ
พ.ศ.๒๓๙๘ ในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๔
อุปสมบท ณ วัดกำแพงเมื่อพ.ศ.๒๔๑๙
ได้รับตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี
เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๒ และในปีเดียวกันนี้
ท่านดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัด
ชลบุรี ที่พระครูชลธารมุนี อีกด้วย
พ.ศ.๒๔๔๖ ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ
จังหวัดชลบุรี ที่พระครูชลโธปมคุณมุนี
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธิ์ พ.ศ.๒๔๔๙
ท่านสร้างวัตถุมงคลที่นับว่าเป็น หนึ่ง
ในห้าแห่งพระปิดตาเบญจภาคี ของ
ประเทศไทยไว้เป็นมรดกแก่สาธุชน
รุ่นหลัง ด้วยรูปแบบพิมพ์ทรงที่สวยงาม
ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน
พระปิดตาพิมพ์โยงกัน เนื้อผงคลุมรัก
จุ่มรักเนื้อพระละเอียดแน่นสีน้ำตาลอม
เหลือง พิมพ์มหาอุตม์ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์
กลาง พิมพ์เล็ก หลังยันต์อุใหญ่ อุเล็ก
และพิมพ์ที่หายากที่สุดคือ พิมพ์มีกริ่ง
ด้วยอิทธิบารมีคุณวิเศษ ที่ร่ำลือกันว่า
หลวงปู่เจียมเป็นพระอริยสงฆ์ผู้แก่กล้า
วิชาคาถาอาคมและพุทธาคมพระปิดตา
หลวงปู่เจียม วัดกำแพงจึงเป็นวัตถุมงคล
ระดับแนวหน้า เป็นที่ใฝ่ฝันของคนรุ่นหลัง
ต่างเสาะแสวงหาเพื่อให้ได้มาเป็นเจ้าของ
หลวงปู่เจียมท่านมรณภาพละสังขาร เมื่อ
๒๖ พฤษภาคม ๒๔๕๔ ศิริอายุขัยได้ ๕๖ ปีโดยสมาชิก ชื่อ นายนเรศ บุญชู
จากกลุ่ม เครื่องราง พระเครื่อง เมืองไทย