หลวงปู่ทิมท่านถือว่าการมาเป็นระดับขรัวของวัดนั้นสิ่งจำเ

หลวงปู่ทิมท่านถือว่าการมาเป็นระดับขรัวของวัดนั้นสิ่งจำเป็นสำคัญคือการประพฤติตนตามหลักของสงฆ์ที่ควรต้องพึงปฏิบัติไว้อย่างยิ่งเพื่อให้เป็นผู้นำตัวอย่างในการปกครองพระเณรให้อยู่ในกรอบระเบียบวินัยของสงฆ์ที่หลักศาสนาได้บัญญัติสอนกันไว้ ก็เปรียบเสมือนถ้าผู้นำปฏิบัติไม่ดีแล้วจะไปสั่งสอนผู้ปฏิบัติตามได้อย่างใดกันเล่า นายสาย แก้วสว่างท่านเคยเล่าว่า ท่านเคยได้คำบอกเล่าจากปู่หล่อ(อดีตสัปเหร่อวัดละหารใหญ่)ซึ่งถือว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมในยุคแรกเริ่มท่านมีอายุอานามไล่เลี่ยกันกับหลวงปู่ โดยท่านเล่าว่าก่อนนั้นหลวงปู่ท่านเป็นคนที่มีความระเบียบเคร่งครัดในระเบียบของสงฆ์ และโดยเฉพาะการสวดมนต์นั้นหลวงปู่ท่านถือว่าเป็นแม่บทที่ดี เวลายามว่างท่านก็จะนำตำรับตำรามาท่องบทเป็นประจำอยู่เสมอ เพราะท่านถือว่าการสวดมนต์นั้นถือเป็นอย่างยิ่งที่พระสงฆ์จะต้องพึงปฎิบัติให้ได้และความรู้ต่างๆนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญที่จะต้องเรียนรู้อยู่เสมอ เมื่อถึงเวลาเข้าพรรษามีพระภิกษุมาจำพรรษาฉะนั้นปฐมบทแรกเริ่มคือการท่องบทสวดมนต์ สมัยก่อนนี้จะต้องท่องให้ได้คืนละบทไม่อย่างนั้นจะนอนหลับไม่ได้ หรือต้องเอากะลามะพร้าวมาหนุนหัวนอนเพื่อไม่ให้หลับหรือให้ครองสติในการท่องจำได้ เราจะเห็นว่าสมัยก่อนนี้เขาจะเคี่ยวเข็ญกันอย่างนี้เลย คือต้องทำให้ได้เปรียบดังสุภาษิตที่กล่าวว่า”ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่น”…..โดยสมาชิก ชื่อ เสกสิทธิ์ ผลผกา
จากกลุ่ม เครื่องราง พระเครื่อง เมืองไทย