#สาริกา
#แกนทองแดง ยาว 2 ซ.ม โต 0.5 ซ.ม
#ถักเชือกลงรั

#สาริกา
#แกนทองแดง ยาว 2 ซ.ม โต 0.5 ซ.ม
#ถักเชือกลงรักเก่าแท้
สนใจทักคับโดยสมาชิก ชื่อ Paradon Ou
จากกลุ่ม เครื่องราง พระเครื่อง เมืองไทย