ล็อคเก็ตกรมหลวงชุมพร
ปลุกเสกในพิธีศาลปากน้ำตะโก จ.ชุมพร

ล็อคเก็ตกรมหลวงชุมพร
ปลุกเสกในพิธีศาลปากน้ำตะโก จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๙ โดยมีพระเกจิอาจารย์หลายท่านในยุคนั้นร่วมพิธีปลุกเสก เช่น
-หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
-หลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์
-หลวงพ่อมุม วัดนาสัก
*ลักษณะพิเศษของล็อคเก็ต คือ ตรงภาพของเสด็จเตี่ย จะมีการลงสีใหม่บริเวณเครื่องแบบ และเครื่องหมายทุกองค์ ซึ่งล็อคเก็ตแต่ละองค์ก็จะลงสีแตกต่างกันไป*
ล็อคเก็ตที่จัดสร้าง มี ๓ เนื้อ คือ ทองคำ นาก และเงิน..🙏

โดยสมาชิก ชื่อ Pex Korattattoo
จากกลุ่ม เครื่องราง พระเครื่อง เมืองไทย