ปิดตาสัมฤทธิ์เงิน.. ไม่รู้วัด

ปิดตาสัมฤทธิ์เงิน.. ไม่รู้วัดโดยสมาชิก ชื่อ เคย์ ขุนแหง
จากกลุ่ม เครื่องราง พระเครื่อง เมืองไทย