นางกวัก แกะจากงา มีจารที่ฐาน

นางกวัก แกะจากงา มีจารที่ฐาน


โดยสมาชิก ชื่อ รัชย์ชวัล ศุภสุวรรณพงษ์
จากกลุ่ม เครื่องราง พระเครื่อง เมืองไทย