ตะกรุดหนังเหงือพอกครั่งหลวงพ่อทองศูขวัดโตนดหลวงเห็นขนเห

ตะกรุดหนังเหงือพอกครั่งหลวงพ่อทองศูขวัดโตนดหลวงเห็นขนเหงือชัดเจนครับ…โดยสมาชิก ชื่อ ไพโรจน์ คงกระพันธ์
จากกลุ่ม เครื่องราง พระเครื่อง เมืองไทย