ขออนุญาติเผยแผ่บารมี หลวงปู่ทอง สุวิชาโน วัดดอนไก่ดี อ

ขออนุญาติเผยแผ่บารมี หลวงปู่ทอง สุวิชาโน วัดดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ปัจจุบันท่านสิริอายุ 104 ปี (ทายาทพุทธาคมหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ) เผื่อเพื่อนๆ พี่ๆ ท่านใด อยากจะหากราบพระสุปฏิปันโนที่ไม่ไกลจากเมืองกรุงนัก 🙏🏻โดยสมาชิก ชื่อ Pong Pithink
จากกลุ่ม เครื่องราง พระเครื่อง เมืองไทย