PPK110 กระทู้ 3 : 4/6/65
— เปิด ป ร ะ มู ล —
ปิดเวล

PPK110 กระทู้ 3 : 4/6/65
— เปิด ป ร ะ มู ล —
ปิดเวลา 21:05 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2565
เหรียญมังกรคู่มหาราช หลวงปู่ชัช วัดบ้านปูน จ.อยุธยา ปี 2562 เนื้อทองระฆัง เลข 233
ขนาดเหรียญ สูง 3.5 เซน
.
– เปิด 99 บาท เคาะต่อไปลงท้าย 0
– มีค่าส่ง +50 บาท ต่อครั้ง
– ยึดเว ลา และคำตัดสิน ผู้ตั้งกระทู้ เป็นหลัก ***ปิดตามเวลาที่กำหนด ตามเวลาระบบเฟสคอมฯของผู้ตั้งกระทู้ ***ท่านที่ได้รับ ต้องsาคาสูงสุด **sา-คา แรก (กรณีsาคาซ้ำ)** จึงได้รับบูชา
รับประกันแท้ เก๊ คืนเต็ม


โดยสมาชิก ชื่อ Nitiya Oorachon
จากกลุ่ม ชมรมพระใหม่ พระแท้ ทุกเกจิทั่วทุกภาค (2535-ปัจจุบัน)