PPK110 กระทู้ 1 : 31/5/65
— เปิด ป ร ะ มู ล —
ปิดเว

PPK110 กระทู้ 1 : 31/5/65
— เปิด ป ร ะ มู ล —
ปิดเวลา 21:00 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
เหรียญเจริญพร พ่อท่านเขียว กิตติคุโณ วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี เนื้อนวะโลหะ หน้ากากเงิน เลข 276
ขนาด เหรียญสูง 3.7 เซน .
.
– เปิด 399 บาท เคาะต่อไปลงท้าย 0
– มีค่าส่ง +50 บาท ต่อครั้ง
– ยึดเว ลา และคำตัดสิน ผู้ตั้งกระทู้ เป็นหลัก ***ปิดตามเวลาที่กำหนด ตามเวลาระบบเฟสคอมฯของผู้ตั้งกระทู้ ***ท่านที่ได้รับ ต้องsาคาสูงสุด **sา-คา แรก (กรณีsาคาซ้ำ)** จึงได้รับบูชา
รับประกันแท้ เก๊ คืนเต็ม


โดยสมาชิก ชื่อ Nitiya Oorachon
จากกลุ่ม ชมรมพระใหม่ พระแท้ ทุกเกจิทั่วทุกภาค (2535-ปัจจุบัน)