เปิดทำบัตรสมาชิก ท่านใดต้องการทำบัตร ต้องเพิ่มสมาชิกเข้า

✨ ✨ เปิดทำบัตรสมาชิก ✨ ✨ ท่านใดต้องการทำบัตร ต้องเพิ่มสมาชิกเข้าชมรม 30 คน และให้พิมพ์คำว่า “ขอทำบัตร” ในโพสต์นี้เท่านั้น! 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 รอทาง @Min ติดต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ!โดยสมาชิก ชื่อ Little Mo
จากกลุ่ม ชมรมพระใหม่ พระแท้ ทุกเกจิทั่วทุกภาค (2535-ปัจจุบัน)