กท 1 PPK 244
28/05/65
ขออนุญาตแอดมิน
เปิดหนังสือรวม

กท 1 PPK 244
28/05/65
ขออนุญาตแอดมิน
เปิดหนังสือรวมประวัติเหรียญ
ล.พ.กลั่น วัดพระญาติการาม
รุ่น ที่รฤก ๙๐ ปี จักรพรรดิแห่งเหรียญ ปี ๕๙
เนื้อฝาบาตรหน้ากากเงิน 1 เหรียญ ซองซีนเดิม
พร้องหนังสือ ประวัติเหรียญ 1 เล่ม
บูชา 2000/ รวมส่ง สนใจบูชาทักมาครับ
( ไม่แท้คืนเต็ม ) 0988055710โดยสมาชิก ชื่อ ธนกฤต โนรี
จากกลุ่ม ชมรมพระใหม่ พระแท้ ทุกเกจิทั่วทุกภาค (2535-ปัจจุบัน)