ประวัติ หลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ จังหวัดพิจิตร

His original birth name was “Ngoen”, when he was 3 years old, and his uncle was brought to Bangkok to study at Wat Chanasamkram. later on When he was 12 years old,

he was ordination as a novice at Wat Chana War Study of Dhamma Discipline, The Bible, Magic, Witchcraft and Science until he broke up.

The 3-year-old was transferred to Wat Kongkaram (Wat Bang Klan Tai) and later moved into Wang Tako Village, only a short distance from the different sides of The Temple of Gokkaram.

When I moved from The Temple of Gokaram, Luang Pho brought one of the pho branches and planted them at risk. If the pho tree dies, it won’t last. If this is a temple, ask the pho tree to grow beautifully,

it appears that the pho tree is thriving and sprawling. He was also a friend of Luang Pu Suk, who also left The Royal Chumphon Udomsak As a pupil. On September 19, 1919, Siri was 111 years old.

 


ภาพโดย ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร

ประวัติ หลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ

นามเดิมแรกเกิดของท่านคือ เงิน เมื่อท่านอายุได้ 3 ขวบ ผู้เป็นลุงได้พามาอยู่ที่กรุงเทพฯศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัดชนะสงคราม ต่อมา เมื่อท่านอายุ 12 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดชนะสงครามศึกษาพระธรรมวินัย คำภีร์มูลกัจจายน์ เวทมนตร์คาถาและวิทยาการต่างๆ จนแตกฉาน จากนั้น ท่านได้อุปสมบทเมื่ออายุครบ 20 ปี ณ วัดชนะสงคราม มีฉายาว่า “พุทธโชติ” บวชได้ 3 พรรษา ก็ย้ายมาจำพรรษาที่วัดคงคาราม (วัดบางคลานใต้)

ต่อมาย้ายเข้าไปอยู่ที่ในหมู่บ้านวังตะโก อยู่ห่างจากวัดคงคารามคนละฝั่งเท่านั้น ตอนที่ย้ายจากวัดคงคาราม หลวงพ่อได้นำกิ่งโพธิ์ติดต้วมาด้วย 1 กิ่งแล้วนำกิ่งโพธิ์นั้นมาปลูกเสี่ยงทาย ถ้าหากต้นโพธิ์ตายก็คงจะอยู่ไม่ได้ ถ้าหากที่นี่จะเป็นวัดได้ขอให้ต้นโพธิ์เจริญงอกงาม ปรากฏว่า ต้นโพธิ์เจริญงอกงามแผ่กิ่งก้านสาขาใหญ่โต หลวงพ่อเงินก็ได้เป็นพระอุปัชฌาย์ที่นี่ด้วย และท่านเป็นเพื่อนกับหลวงปู่ศุข

ซึ่งหลวงปู่ศุขก็ได้ฝากกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มาเป็นลูกศิษย์ด้วย หลวงพ่อเงินถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2462 สิริอายุได้ 111 ปี

แหล่งที่มา Wikipedia®

Exit mobile version