Vooนุญาตแอดมินค่ะ
กระทู้ที่ 1 วัuที่ 15/02/64
-เ-ปิ-ด

Vooนุญาตแอดมินค่ะ
กระทู้ที่ 1 วัuที่ 15/02/64
-เ-ปิ-ด-แบ่ง-ปัu-บู-ชา-
หน้ากากเนื้อว่านแดงตาพราuบุญ
-รุ่นโคตssวยปี63 วัดยางใหญ่
✅ รัvประกัuแท้ 💯💯
สuใจสovถามได้ค่ะ
โดยสมาชิก ชื่อ Krung Nin Manee
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์…ศรัทธา…บูชา…ด้วยใจจริง..