เก็บไปเรื่อยๆครับ อีกหนึ่งลัง
ใครไม่เก็บ ผมเก็บ
ด้วยแ

เก็บไปเรื่อยๆครับ อีกหนึ่งลัง
ใครไม่เก็บ ผมเก็บ
ด้วยแรงศรัทธา ขอได้ ไหว้รับ
**********************

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขอได้ ไหว้รับ