อิติ อิติ กุมารไข่เจดีย์
จะมหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะวันต

🙏 💐อิติ อิติ กุมารไข่เจดีย์💐🙏
🙏🙏💐 จะมหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะวันตุเม💐🙏🙏
🌹🙏 ให้มีกินมีใช้🐔🐔
🐔🐔 🙏 ให้ค้าขายร่ำรวย 🐔🐔
🐔🐔🙏 ให้อยู่เย็นเป็นศุข🐔🐔
🐔🐔 ให้รับทรัพย์มั่งคั่ง 🐔
✌✌สวัสดียามเช้าคับ✌✌✌

โดยสมาชิก ชื่อ ดุ๊ก พี ที เครื่องกรองน้ำ
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (ศึกษา-สะสม-ซื้อขาย)