องค์บูชา 9นิ้ว รมดำจัดสร้าง 99องค์
เลข 21 เก็บไว้บูชา

องค์บูชา 9นิ้ว รมดำจัดสร้าง 99องค์
เลข 21 เก็บไว้บูชาเป็นมงคลที่บ้าน
สาธุ สาธุ ตาพรานบุญหนุนทรัพย์
👺🙏🙏🙏👺


โดยสมาชิก ชื่อ ดุ๊ก พี ที เครื่องกรองน้ำ
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (ศึกษา-สะสม-ซื้อขาย)