#อข.060#
#กระทู้ที่ 2 ลว.7-5-66#
#เปิดบูชาไอ้ไข่ เด็กวั

#อข.060#
#กระทู้ที่ 2 ลว.7-5-66#
#เปิดบูชาไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์#
#เเหวนทองเหลือง ลายยันต์ ปี 61 ไซร้ 22 สภาพผ่านการใช้#
#ประกันแท้ตลอดอายุการใช้งาน#โดยสมาชิก ชื่อ ปรัชญา เจียมสุวรรณ
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์…ศรัทธา…บูชา…ด้วยใจจริง..