#อข.060#
#กระทู้ที่ 1 ลว.7-5-66#
#เปิดบูชาไอ้ไข่ เด็กวั

#อข.060#
#กระทู้ที่ 1 ลว.7-5-66#
#เปิดบูชาไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์#
#ล็อกเก็ต สรงน้ำปี 63 ฉากทอง#
#ประกันแท้ตลอดอายุการใช้งาน#


โดยสมาชิก ชื่อ ปรัชญา เจียมสุวรรณ
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์…ศรัทธา…บูชา…ด้วยใจจริง..