#อข.060#
#กระทู้ที่ 1 ลว.14-5-66#
#หล่อ อข.รับทรัพย์ 56

#อข.060#
#กระทู้ที่ 1 ลว.14-5-66#
#หล่อ อข.รับทรัพย์ 56 พร้อมกล่องเดิม#
#มียอด 2 องค์ จะยกจะเเยกมีราคาแบ่งปัน#
#ประกันแท้ตลอดอายุการใช้งาน#โดยสมาชิก ชื่อ ปรัชญา เจียมสุวรรณ
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์…ศรัทธา…บูชา…ด้วยใจจริง..