#อขศ055 กระทู้ที่ 1 วันที่ 8/04/64
#รุ่นยอดทรัพย์64

#อขศ055 กระทู้ที่ 1 วันที่ 8/04/64
#รุ่นยอดทรัพย์64
#-เ-ปิ-ด-ข-า-ย👇🏻👇🏻👇🏻
✅องค์บูชากะไหล่ทอง 9.9 นิ้ว 💥เลข 1421💥
SาKาเบาๆ (องค์จริงสวยมาก สีเหลืองทองอร่าม) ซีนเดิมจากวัด ใหม่นอนกล่อง ไม่เคยแกะซีน 👉🏻มี-ข-อ-ง-พ-ร้-อ-ม-จั-ด-ส่-ง
#รั-บ-ป-ระ-กั-น-พ-ระ-แ-แท้-1-0-0-% ไ-ด้-รั-บ-ข-อ-ง-ชั-ว-ร์-1-0-0%
#ส-น-ใ-จ-ทั-ก-แ-ช-ท-ค-ะ


โดยสมาชิก ชื่อ Sweetie Suttinee
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (ศึกษา-สะสม-ซื้อขาย)