#อขศ055 กระทู้ที่ 1 วันที่ 10/3/64 รุ่นยอดทรัพย์64
#-เ-

#อขศ055 กระทู้ที่ 1 วันที่ 10/3/64 รุ่นยอดทรัพย์64
#-เ-ปิ-ด-ข-า-ย👇🏻👇🏻👇🏻
✅พ่อท่านเจ้าวัด หน้าตัก 9 นิ้ว (เนื้อทองล่ำอู่)
จำนวนการสร้าง 564 องค์ เท่านั้น
(สร้างน้อยมาก) SาKาเบาๆ
💥ใหม่สภาพเดิม นอนกล่องไม่ได้เคยแกะซีน💥

👉🏻มี-ข-อ-ง-พ-ร้-อ-ม-จั-ด-ส่-ง
#รั-บ-ป-ระ-กั-น-พ-ระ-แ-แท้-1-0-0-% ไ-ด้-รั-บ-ข-อ-ง-ชั-ว-ร์-1-0-0%
#ส-น-ใ-จ-ทั-ก-แ-ช-ท-ค-ะ


โดยสมาชิก ชื่อ Sweetie Suttinee
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (ศึกษา-สะสม-ซื้อขาย)