#อขศ055 กท 1 วันที่ 10/05/64

#อขศ055 กท 1 วันที่ 10/05/64
เ-ปิ-ด-ข-า-ย👇🏻👇🏻👇🏻 รุ่นยอดทรัพย์64
✅จี้ห้อยคอ มหาสังข์เล็ก 1.9 cm
(กรอบกันน้ำเลี่ยมทองไมครอน)
💥 #มาแรงขายดีที่สุด💥 ของจริงสวยมาก 👉🏻มี-ข-อ-ง-พ-ร้-อ-ม-จั-ด-ส่-ง
#รั-บ-ป-ระ-กั-น-พ-ระ-แ-แท้-1-0-0-% ไ-ด้-รั-บ-ข-อ-ง-ชั-ว-ร์-1-0-0%
#ส-น-ใ-จ-ทั-ก-แ-ช-ท-ค-ะโดยสมาชิก ชื่อ Sweetie Suttinee
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (ศึกษา-สะสม-ซื้อขาย)