อขศ 035 กระทู้ 1(12/5/64)
องค์บูช า 5 นิ้ ว เนื้อ โ ล

อขศ 035 กระทู้ 1(12/5/64)
📍องค์บูช า 5 นิ้ ว เนื้อ โ ล หะ รุ่ น สร ง น้ำ 6 3 เ ล ข ส ว ยๆ ๕ ๓ ๖ ๓ 🎉ส น ใ จ ทั ก แ ช ท ม า น ะ คั บ🎉โดยสมาชิก ชื่อ ษา หาดใหญ่
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (ศึกษา-สะสม-ซื้อขาย)